01 sierpnia 2014 Imieniny: Nadia, Justyna, Piotr

Gmina Wiejska Sztum

Parowy

Parowy


Sołtys

Pan Preuss Konrad, zamieszkały Parowy 3,  telefon kontaktowy 55 277 23 57

 

Charakterystyka

Parowy to jedno z najmniejszych sołectw w Gminie Sztum pod kątem liczby mieszkańców, która wynosi w tej miejscowości 63 osoby. Od strony północnej graniczy ze Sztumską Wsią od południowej z Borowym Młynem - miejscowością należącą już do Gminy Ryjewo. Powierzchnia sołectwa to głównie tereny rolnicze.

Obszar ten położony jest na wysoczyźnie morenowej, wśród której wznoszą się pagóry moreny czołowej osiągającej kulminacje na terenach Sztumska Wieś – Czernin. W południowej części sołectwa występują lasy mieszane.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja odpowiedzialna za treść: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z jakich źródeł korzysta Pan/Pani w celu zapoznania się z ofertą turystyczną Gminy Sztum?
Sonda